<div id="eihiu"></div>
 • <input id="eihiu"><menu id="eihiu"></menu></input><div id="eihiu"></div>
 • <dl id="eihiu"></dl>
  <li id="eihiu"></li>
  <li id="eihiu"><s id="eihiu"></s></li>
  <li id="eihiu"><ins id="eihiu"></ins></li>
  返青你的新生希望 ——薛晓赤
  励志故事网 > 人生感悟 > 感悟人生的散文
  分享到

  返青你的新生希望 ——薛晓赤

  分类:人生感悟 | 感悟人生的散文

  返青你的新生希望 ——薛晓赤

  如果命运把你逼到农耕守田的处境?#24076;?#20309;必悲观绝望呢?难道说爽心悦目的田园就不是英雄的用武之地吗?!

  “种豆南山下,草盛豆苗稀。”东晋诗人陶渊明辞官归隐,英气不减当年,自觉以归园田居为乐,“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”归田人只要想一想陶渊明的归田自得,再想自己的归田何足愁苦挂眉梢呢?

  返青你的新生希望 ——薛晓赤

  凝神洗耳听吧!有一支歌唱起来:

  “我家住在黄土高坡……”

  展眉喜目看吧!有一场舞跳起来:

  冬冬锵锵的威风锣鼓伴舞曲,源自村巷,敲打出一些新农民的新辉煌……

  你再回首观赏咱们辛勤劳作出的田园美景:

  梨花白,?#19968;?#32418;,苹果树的红蕾笑绽粉面。

  哦,谁说下岗归田人的命运不好?只要有几亩果林?#22303;?#30000;守,何愁我们的痴心,不就返青起新生的希望……

  黄大仙灵签35
  <div id="eihiu"></div>
 • <input id="eihiu"><menu id="eihiu"></menu></input><div id="eihiu"></div>
 • <dl id="eihiu"></dl>
  <li id="eihiu"></li>
  <li id="eihiu"><s id="eihiu"></s></li>
  <li id="eihiu"><ins id="eihiu"></ins></li>
  <div id="eihiu"></div>
 • <input id="eihiu"><menu id="eihiu"></menu></input><div id="eihiu"></div>
 • <dl id="eihiu"></dl>
  <li id="eihiu"></li>
  <li id="eihiu"><s id="eihiu"></s></li>
  <li id="eihiu"><ins id="eihiu"></ins></li>